Elektrický ohradník se skládá z elektrického generátoru a ohrazení vytyčeného sloupky a vodiči. Elektrický generátor zásobuje vedení ohradníku proudovými impulsy. Tyto impulsy jsou charakteristické vysokým napětím a velmi krátkým trváním. Nicméně zásah elektrickým proudem je velmi nepříjemný a zvířata se učí rychle ohradník respektovat.

Elektrický ohradník je zařízení, které se používá na pastvinách a výbězích pro ochranu zvířat před útěkem nebo pro ochranu majetku před predátory (kurník před kunou, jezírka před vydrou, úly před medvědy, ovce před predátory…). Dobře zvolený a sestavený elektrický ohradník patří mezi bezpečný a efektivní způsob jak kontrolovat pohyb zvířat. Můžeme říct, že se jedná o přátelský způsob vůči zvířatům, protože se zde využívá přirozeného respektu zvířat vůči ohradě. Ohradník funguje na principu uzavření elektrického obvodu mezi zemí a ohradníkovým vodičem (zvíře v ohradě stojí na zemi a dotkne se vodiče). Elektrický proud putuje z elektrického generátoru přímo na vodiče ohrady. Když se zvíře dotkne ohrady, elektrický proud projde tělem zvířete, přes jeho nohy do půdy a poté přes zemnící tyče zpět ke generátoru. Zvíře v tuto chvíli zažije malý elektrický šok. Takový to krátký šok (méně než 0,0003 sec.) je zvířeti natolik nepříjemný, že se zvíře začne kontaktu s oplocením vyhýbat a bude ho respektovat. Elektrický ohradník není jen fyzická, ale i psychická překážka.

jak_funguje_ohradnik

Jako vodič se nejčastěji používá páska nebo lanko s vodivým vlákny. (Čím kvalitnější jsou pásky nebo lanka tím lepší jsou i vodivá vlákna, které obsahují. Kvalitní lanka dosahují minimálních ztrát například lanko 3mm, 3x měď + 3x nerez má ztráty jen 0,10 Ω/m. Je to dáno tím, že toto lanko obsahuje 3x kvalitní nerezový vodič, 3x supervodivý měděný vodič s pozinkovou úpravou. Zato lanko 2,5mm, 3x nerez má ztráty 6,97 Ω/m, protože mu chybí 3x supervodivý měděný vodič s pozinkovou úpravou). Čím delší ohrada, tím lepší vodič by se měl použít. Není však pokaždé nutnost používat jen vodiče s nejlepším odporem.

Uvedeme příklad:
Generátor P10 má napětí 9500 V (za ideálních podmínek – tedy bez žádné ztráty na vodičích) tento generátor má při odporu 500Ω napětí stále 4000V což je pro většinu zvířat plně dostačující.
Víme, že budeme dělat 70m ohradu a použijeme nekvalitní vodič, celková ztráta na ohradě bude 487,9 Ω (70m x ztráta 6,97Ω/m = ztráta na ohradě 487,9 Ω).
Při této ztrátě bude na generátoru více než 4100 V. Není tedy třeba kupovat dražší vodič.

Napětí na ohradníku (na lanku anebo pásce) dosahuje vysokých hodnot: 2500 – 12 000 V. Minimální napětí pro překonání odporu kůže zvířat je 2500 V u citlivých zvířat (kůň, pes), nad 3000 V je pro krávy, ovce. Zvířata s dlouhou srstí jako například ovce potřebují silnější generátor, protože jejich dlouhá srst působí jako velmi dobrý izolant. Pokud budeme počítat s určitou rezervou, je smysluplné mít na všech vodičích ohrady provozní napětí mezi 5000 a 8000 V. Vyšší napětí nemá význam, jen dochází k přepalování spojů při použití plastových lanek nebo pásek. Vysoké napětí nad 2500V je nutné, aby došlo k probití kůže zvířete. Jak jsme již psali napětí se šíří v impulzech cca 1s což šetří energii, poskytuje ochranu srdci při náhodném dotknutí vodiče a je tak možné vodič pustit, zvíře se může vzdálit.

Napětí na ohradě se měří dvěma hlavními způsoby.
Pomocí zkoušečky na elektrický ohradník. Anebo pomocí bargrafu, kterým jsou vyšší modely ohradníků Fencee vybaveny. Modely RF PDX dokážou dokonce na dálkovém ovladači zobrazit stav ohrady až na vzdálenost 10km.

Pro koně se nejčastěji používá páska, protože se kůň při náhodném splašení mechanicky nezraní (páska se přetrhne). Vodič musí být oddělen od země na nevodivých sloupcích (plastové) anebo veden v izolátorech na dřevěných kůlech (dřevěné kůly jsou při navlhnutí vodivé). Nikdy nesmí dojít na celé délce k propojení ohradníkového vodiče se zemí, i styk s porostem snižuje účinnost ohradníku a zvyšuje odpor a spotřebu energie, proto je vhodné podsekávat porost v blízkosti vodičů. Výška ohradníku a umístění vodičů se volí podle velikosti a druhu zvířat, například pro ovce se používá cca 25-45-65-90cm. Elektrický ohradník může být napájen ze síťového napětí 230 V (fencee mini M nebo fencee power P) anebo z autobaterie 12 voltů (fencee DUO, fencee DUO RF PDX). Popřípadě obou kombinací. Častou příčinou nefunkčnosti ohradníku jsou špatně provedené uzemňovací kůly ohradníku, svody vysokým porostem (vodiče se dotýká vysoká tráva), případně závada zdroje ohradníku (nekvalitní ohradníky). Jedním ohradníkem je možné ohradit třeba i 100 ha, udávaná délka ohrady na nejsilnějších ohradnících při středním porostu je i 17 km (Fencee DUO PD70). Pro porovnání parametrů ohradníků je nejdůležitějším údajem vybíjecí energie v joulech (neplést s nabíjecí energií, kterou se často chlubí výrobci) a napětí ve voltech při zatížení 500 Ω (někteří výrobci uvádějí schválně napětí naprázdno to, ale nemá žádnou vypovídací hodnotu a je to spíše klamání zákazníka).

Maximální vybíjecí energie je parametr „síly“ zdroje ohradníku značí se v Joulech (např. 5 J). Pokud si představíme ohradník jako kladivo, napětí zdroje je rychlost, jakou kladivo dopadá na hřebík (např. 9000V), a energie (J) je jeho hmotnost. Když budete mít malé kladívko, tak s ním velký hřebík nezatlučete i když se rozmáchnete, naopak s velkou palicí zatlučete velký hřebík i s minimálním rozmachem. Maximální  energie je dnes evropskou normou omezena na 5 J při odporu ohrady 500 Ω. Nové inteligentní zdroje jsou schopny regulovat výstupní energii podle ztrát na ohradě. To znamená, že generátor při zjištění ztráty na ohradě zvedne VÝSTUPNÍ napětí z generátoru tak aby dorovnal ztráty na ohradě (fencee DUO 70 a fencee DUO RF PDX 70).

kladiva

Rychlost, kterou minimálně potřebujete berte jako 3000V.
Dokud Vám na bargrafu ohradníku fencee nesvítí dvě červené diody tak nemusíte nic řešit. Pokud ano tak ohrada normálně funguje, protože má stále mezi 3000 – 5000V. Doporučujeme zkontrolovat ohradu kde se napětí na ohradě ztrácí (přepálené vedení, vysoká tráva se dotýká vodiče….)

Podle zvířete, které bude v ohradě, volte sílu v J (joulech).
Jestli potřebujete ohradit jen zahradu pro zvíře jako například pes, drůbež, kuna, kočka tak vám stačí generátor do 1J.

Pokud máte v ohradě ovce, kozy, prasata, koně tak musíte zvolit už něco silnějšího nad 4J.

Aby to nebylo tak lehké tak volbu generátoru komplikuje i délka ohrady, kterou budete dělat.

Se správným výběrem Vám však pomůže naše MATICE PRO SPRÁVNÝ VÝBĚR GENERÁTORU.

Jaké jsou výhody elektrického ohradníku?

Elektrický ohradník má mnoho výhod oproti tradičnímu plotu.
• Sestavení ohradníku vyžaduje méně práce a nákladů na materiál než tradiční plot.
• Flexibilní obměňování a překládání výběhu je možné dle potřeby.
• Rychlé a lehké sestavení a demontáž dočasných ohrazení.
• Určeno pro hlídání i ochranu různých zvířat.
• V porovnání s jinými oploceními, jako např. ostnatý drát, nezpůsobuje zvířatům žádná zranění.