Elektrický ohradník je systém, ve kterém je nutná správná instalace všech jeho prvků. Ani ohradník není všemocný, i velmi dobře provedená instalace nemusí vždy stoprocentně zabránit úniku zvířat, např. pokud dojde k jejich splašení. Proto je nutné, v případě, kdy je ohrada vedena v blízkosti frekventovaných komunikací, doplnit elektrický ohradník pevnou ohradou.

Při špatných podmínkách pro uzemnění doporučujeme instalovat souběžně vodič, který je uzemněn.